+48 58 7126077
Autoryzowana firma – jak dokonać dobrego wyboru wykonawcy systemów zabezpieczeń

c16b5_41
Dokonując wyboru firmy instalującej w naszym domu/firmie system alarmowy, telewizję dozorową, centralę  telefoniczną najczęściej kierujemy się ceną zaproponowaną przez wykonawcę, a zapominamy o sprawdzeniu  fachowości wykonawcy. Nasze bezpieczeństwo powierzamy osobie lub firmie, która ma zadbać o nasze  zdrowie i życie przez długie lata dlatego wybór zaufanego specjalisty jest konieczny. Poniżej wskazówki, które  pomogą w wyborze wykonawcy:
Pierwsza wskazówka: poproś wykonawcę o OFERTĘ – zawierającą czytelną kalkulację, składającą się ze  wszystkich elementów składowych jak: produkt, opis, zdjęcie, cenę, robociznę, termin wykonania usługi oraz  przysługujący klientowi okres gwarancyjny.
Druga wskazówka: UPRAWNIENIA wykonawcy – należy zweryfikować uprawnienia, szkolenia, certyfikaty,  które świadczą o fachowym podejściu do zagadnień, bo od tego zależy nasze bezpieczeństwo.
Trzecia wskazówka: GWARANCJA – na etapie oferty należy również oczekiwać informacji o warunkach gwarancji. Jeżeli nastąpi uszkodzenie jakiegokolwiek elementu systemu, czy zostanie on zastąpiony na czas naprawy innym podobnym czy pozostaniemy z niekompletnym systemem? Co w przypadku awarii centrali telefonicznej? Taka usterka automatycznie uniemożliwia nam funkcjonowanie i kontakt z klientem! Ważnym czynnikiem przemawiającym za wyborem wykonawcy powinien być serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Czwarta wskazówka: SERWIS – każda firma informuje o 24 godzinnym serwisie technicznym ale należy zweryfikować co kryje się za tym pojęciem. Serwis 24h mówi o dostępności pod telefonem osoby technicznej, która w przypadku awarii odbierze od nas połączenie i dokona pierwszego zgłoszenia jednocześnie minimalizując zagrożenie. Jeżeli usterka wymaga dojazdu, serwis powinien tego dokonać w czasie nie dłuższym niż 3 godziny. I warto zadać pytanie: czy wybrana firma realizująca nasze zlecenie jest mobilna i posiada wykwalifikowany personel, który dokona montażu i serwisu systemu? Czy wykonawca jest w stanie w przypadku zgłoszenia wykonać działanie serwisowe w zależności od typu zgłoszenia w ciągu od 3 do 48 godzin?
Piąta wskazówka: UMOWA SERWISOWA – klienta do niczego nie zobowiązuje (oprócz lojalności), a jedynie wykonawcę do działań serwisowych w określonym czasie. Elementem zdecydowanie nie do zaakceptowania jest pozostawienie pod opieką systemu wykonawcy, który w czasie urlopu lub choroby jest nieaktywny „abonent jest poza zasięgiem, proszę spróbować później” gdyż skutki mogą nas drogo kosztować.
Szósta wskazówka: DOKUMENTACJA TECHNICZNA – Każdy wykonawca podpisuje się pod projektem, który realizuje i jest jego autorem. Warto pozostawić projektowanie i montaż w rękach jednego wykonawcy. Po wykonaniu usługi dokumentacja obiektu (np. protokół odbioru systemu, instrukcje obsługi, projekt systemu) muszą być przekazane właścicielowi obiektu.
Firma TMC Sp. z o.o. działa na rynku od 1996 roku stale rozwijając zakres działalności o kolejne gałęzie elektroniki. Na bieżąco zwiększa zatrudnienie zapewniając ciągłość zleceń i przede wszystkim obsługę serwisową klientów. Zdobyte doświadczenie pozwala na realizacje nowych projektów oraz fachowe doradztwo. Każde zgłoszenie jest rejestrowane i dostępne dla klienta wraz ze statusem realizacji. Przygotowana oferta zawiera wszystkie istotne elementy budowanego systemu, opis produktu, zdjęcie, cenę jednostkową, czas realizacji oraz okres gwarancyjny. Po uruchomieniu komplet dokumentów wraz z projektem oraz karta gwarancyjna jest dostępna dla klienta w jego panelu po zalogowaniu. Wszelkie planowane serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne są zgłaszane przez nasz dział techniczny.

Tomasz Czerniewicz
Prezes Zarządu TMC
Rzeczoznawca Systemów Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem nr 162/2009

Skontaktuj się z nami