+48 58 7126077
O nas

O nas

TMC Sp. z o.o. od 1996 roku specjalizuje się w projektowaniu, montażu, serwisie i konserwacji systemów elektrycznych, elektronicznych i mechanicznych zabezpieczeniach obiektów, montażu abonenckich central telefonicznych, serwisie i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej i odgromowej. Urządzenia, które instalujemy posiadają niezbędne certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Główną domeną naszej firmy jest łączenie systemów mechanicznych z elektronicznymi i ich stały nadzór dzięki własnemu Centrum Monitorowania Technicznego. Naszymi odbiorcami są zarówno klienci prywatni jak i instytucje finansowe i budżetowe.

4a779_Front2009                    2019

W wyniku dynamicznych zmian Obwodnicy Trójmiejskiej dojazd do naszej firmy stał się przyjemnością. Dostęp dla naszych klientów jest równie bezpieczny i przystępny jak nasze systemy, które uruchamiamy dla Państwa.

Uprawnienia elektryczne:

– instalacje sieci elektrycznych

– konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych do 1 Kv i powyżej 1 Kv

– pomiary kontrolne energetyczne

– montaż agregatów prądotwórczych do 50Kv

– dozór i eksploatacja: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrola i pomiary urządzeń  instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną

– montaż i projektowanie oświetlenia ulicznego

Uprawnienia alarmowe:

– Koncesja MSWiA numer L-0327/04 w zakresie zabezpieczenia technicznego

– Autoryzacja „Zakładu Technicznej Ochrony Mienia – Techom  nr 217/2006 klasy SA-4. Autoryzacja upoważnia do projektowania, instalowania, konserwacji systemów alarmowych i monitoringu w obiektach o najwyższym poziomie zagrożenia.

– TMC jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „Polalarm”

– posiadamy tytuł Rzeczoznawcy Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem uzyskanym w 2009 roku wydanym przez Techom na podstawie egzaminu

Uprawnienia pożarowe:

– W ramach poszerzania wiedzy uzyskaliśmy uprawnienia do projektowania systemów sygnalizacji pożarowej wydane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Warszawie.

Uprawnienia serwisowe i handlowe:

– Posiadamy tytuł Autoryzowanego Instalatora Firmy Platan uprawniającego do sprzedaży, instalacji, prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego central telefonicznych

– współpracujemy od kilkunastu lat z producentem central alarmowych i pożarowych Satel

– jesteśmy Partnerem Handlowym i Serwisowym na Pomorze firmy Metalkas – sprzedaż sejfów, kas pancernych, awaryjne otwieranie, serwis zamków

Pracownicy działu technicznego posiadają licencję pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia oraz zaświadczenia o niekaralności.

Miło będzie się z Państwem spotkać.

Tomasz Czerniewicz

Prezes Zarządu

 

Skontaktuj się z nami