+48 58 7126077
Kontrola dostępu w hotelu i pensjonacie
Pokój w pensjonacie

Pokój w pensjonacie

Kontrola dostępu w hotelu i pensjonacie

Oferta kierowana jest do właścicieli, administratorów i inwestorów hoteli, pensjonatów. Prezentację opieramy na naszej ostatniej realizacji – system kontroli dostępu w pensjonacie wraz z automatycznym wyłącznikiem zasilania w pokojach.
Obiekt został wyposażony w czytniki i kontrolery w pomieszczeniach socjalnych, wejściowych oraz w pokojach. Dostęp do części socjalnej dedykowany dla personelu i pracowników z blokadą dla gości hotelowych. Wejścia zewnętrzne do obiektu dostępne dla wszystkich posiadaczy kart zbliżeniowych, dostęp do poszczególnych pokoi jedynie dla kart dedykowanych.
Wykorzystując możliwości kontrolerów uruchomiono załączanie oświetlenia z czujników w łazienkach w momencie otwarcia drzwi na określonych czas. Rozwiązanie pozwala na oświetlenie pomieszczenia delikatnym światłem bez konieczności załączania głównego źródła światła.
W każdym pokoju zamontowano kontroler z kieszenią, załączenie oświetlenia i prądu w pomieszczeniu po włożeniu uprawnionej karty do kieszeni. Po wyjęciu odłączenie zasilania następuje po 15 sekundach. Kieszeń kontrolera działa tylko po włożeniu karty dedykowanej dla danego pokoju. Wprowadzając strefy dostępu karta dla dziecka nie uprawnia do wejścia do Sali kinowej z uwagi na bezpieczeństwo.
Wykorzystując harmonogramy w systemie kontroli dostępu drzwi wejściowe do obiektu są odblokowane w określonych godzinach, w nocy następuje automatyczna blokada, możliwe otwarcie przy użyciu karty zbliżeniowej.

Skontaktuj się z nami serwis@tmc24.pl. Przygotujemy ofertę w ciągu 24h.

Skontaktuj się z nami