+48 58 7126077
Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe

Zadania

System przeciwpożarowy ma za zadanie wykryć zagrożenie pożarem oraz zasygnalizować je w celu uchronienia osób i mienia przed występującym niebezpieczeństwem. Wskazuje także miejsce zagrożenia. Centrala systemu odbiera informację o alarmie od czujek lub ręcznych ostrzegaczy i kieruje go do monitoringu lub odpowiednich służb. Zagrożenie jest jednocześnie sygnalizowane w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny (w zależności od rodzaju systemu). Całość powinna być zaprogramowana tak, aby sygnał z ręcznych ostrzegaczy powodował włączenie się alarmu pierwszego stopnia.

Zastosowanie

System może być instalowany we wszystkich miejscach, w których występuje realne zagrożenie pożarem i trzeba na nie szybko zareagować. Szczególnie polecany jest do obiektów zamieszkiwanych bądź odwiedzanych przez dużą liczbę osób, które w razie niebezpieczeństwa należy sprawnie ewakuować. Montuje się go w supermarketach, punktach handlowo-usługowych, ośrodkach służby zdrowia, placówkach szkolnych, biurach, obiektach magazynowych i wielu innych miejscach.

Budowa

Głównym punktem systemu jest centrala, która steruje całym procesem i kieruje wejściami oraz wyjściami w przypadku wykrycia zagrożenia. Równie ważne są urządzenia inicjujące odbiór sygnału przez centralę. Mogą być uruchamiane ręcznie (ostrzegacze) lub automatycznie (czujki). Do powiadamiania o niebezpieczeństwie służą sygnalizatory przeciwpożarowe, które mogą przekazywać informację w formie tekstowej, dźwiękowej bądź wizualnej. Informują one odpowiednie służby i osoby o pojawiającym się zagrożeniu. Każdy system musi posiadać zasilanie główne i awaryjne. Istnieje także możliwość wyposażenia go dodatkowo w zraszacze, klapy dymowe i inne elementy, które wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie objętym zagrożeniem.

Zapraszamy do sklepu, żeby zapoznać się z całą ofertą produktów.

Skontaktuj się z nami