+48 58 7126077
System przeciwpożarowy w domu opieki

System przeciwpożarowy w domu opieki – sygnalizacja pożaru, oddymianie, oświetlenie awaryjne

dom opieki

W styczniu zakończyliśmy realizację dużego projektu dla  trójmiejskiego domu opieki.

Inwestor zlecił nam zaprojektowanie i instalacje systemów:
System Sygnalizacji Pożaru (SSP) – System wykonaliśmy na bazie produktów firmy POLON-ALFA. Centrala systemu ma na celu zainicjowanie alarmu pożarowego w przypadku wykrycia dymu, ciepła przez czujki pożarowe. Dzięki funkcji powiadamiania sms, właściciel obiektu w trybie natychmiastowych otrzymuje wiadomość sms z informacją o załączeniu się alarmu pożarowego.

POLON
System oddymiania (SO) – w celu zapewnienia kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego zaleca się zastosowanie systemu oddymiania. Działanie systemu polega na otwarciu klap / okien oddymiających i napowietrzających umieszczonych na dachu lub fasadzie budynku. Celem jest odprowadzenie dymu i gorąca z dróg ewakuacyjnych podczas pożaru oraz doprowadzenie powietrza z zewnątrz. System znajduje swoje zastosowanie także w codziennej wentylacji budynku.

fakro okno oddymiajace oddymianie
Oświetlenie awaryjne – podczas pożaru przez zadany czas działa oświetlenie dzięki któremu jest możliwość ewakuacji z zagrożonego obiektu

oświetlieni awaryjne
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – umożliwia odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.
Systemy PPOŻ muszą być niezawodne, dlatego stawiamy przede wszystkim na jakość wykonania i markowe certyfikowane produkty.

wyłącznik pradu

Zapraszamy do kontaktu z nami serwis@tmc24.pl, tel. 58 742-34-69 . W ciągu 24h w dni robocze przygotujemy bezpłatną ofertę.

Więcej o systemie przeciwpożarowym

System Przeciwpożarowy

Skontaktuj się z nami