+48 58 7126077
Systemy przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe


systemy_alarmowe_ico

Troszcząc się o bezpieczeństwo naszych Klientów, do oferty zdecydowaliśmy się wprowadzić niezawodne systemy przeciwpożarowe. Ich obecność pozwoli znacząco podnieść standard ochrony ogniowej, a co za tym idzie – bezpieczeństwo całego obiektu. Każdy system sygnalizacji pożaru wykonywany jest przez naszych ekspertów po szczegółowej wizji lokalnej obiektu, dzięki czemu są oni w stanie uwzględnić wszelkie wymogi techniczne związane z instalacją takiego rozwiązania. Mamy więc całkowitą pewność, że współpracując z nami uda się Państwu nie tylko dostosować do obowiązujących norm, ale również stworzyć instalację, która w sposób skuteczny będzie informowała o wykrytym w danym obiekcie zagrożeniu. Do wykonania takiej realizacji wykorzystujemy jedynie certyfikowane i atestowane elementy, pozyskiwane od sprawdzonych producentów.

Zadania

Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie wykryć zagrożenie ogniowe oraz zasygnalizować je w celu uchronienia osób i mienia przed występującym niebezpieczeństwem. Wskazują także miejsce zagrożenia. Centrala odbiera informację o alarmie od czujek lub ręcznych ostrzegaczy i kieruje ją do monitoringu lub odpowiednich służb. Zagrożenie jest jednocześnie sygnalizowane w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny (w zależności od rodzaju instalacji). Całość powinna być zaprogramowana tak, aby sygnał z ręcznych ostrzegaczy powodował włączenie się alarmu pierwszego stopnia.

Zastosowanie

System sygnalizacji pożaru może być instalowany we wszystkich miejscach, w których występuje realne zagrożenie zaprószenia ognia i trzeba na nie szybko zareagować. Szczególnie polecany jest do obiektów zamieszkiwanych bądź odwiedzanych przez dużą liczbę osób, które w razie niebezpieczeństwa należy sprawnie ewakuować. Montuje się go w supermarketach, punktach handlowo-usługowych, ośrodkach służby zdrowia, placówkach szkolnych, biurach, obiektach magazynowych i wielu innych miejscach.

Budowa

Głównym punktem systemu przeciwpożarowe jest centrala, która steruje całym procesem i kieruje wejściami oraz wyjściami w przypadku wykrycia zagrożenia. Równie ważne są urządzenia inicjujące odbiór sygnału przez centralę. Mogą być uruchamiane ręcznie (ostrzegacze) lub automatycznie (czujki). Do powiadamiania o niebezpieczeństwie służą sygnalizatory przeciwpożarowe, które mogą przekazywać informację w formie tekstowej, dźwiękowej bądź wizualnej. Informują one odpowiednie służby i osoby o pojawiającym się zagrożeniu. Każdy system musi posiadać zasilanie główne i awaryjne. Istnieje także możliwość wyposażenia go dodatkowo w zraszacze, klapy dymowe i inne elementy, które wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie objętym zagrożeniem. Różnorodne elementy zabudowy organizują strefy pożarowe w budynku, zapobiegając rozprzestrzenianiu ognia i ułatwiając ewakuację osób. Do zabudowy wchodzącej w skład systemu przeciwpożarowego zaliczają się m.in. automatyczne drzwi przesuwne, fasadowe systemy słupowo-ryglowe, drzwi dymoszczelne, okna i klapy oddymiające i inne.

Systemy sygnalizacji pożaru

W TMC oferujemy zautomatyzowane systemy sygnalizacji pożaru (SSP). Zajmujemy się projektowaniem rozwiązań dopasowanych do indywidualnych oczekiwań. Montujemy i serwisujemy systemy, dbając o najwyższą jakość bezpieczeństwa obiektów należących do naszych Klientów. System sygnalizacji pożaru SSP wykrywa zagrożenie, uruchamia alarm, przekazuje sygnał alarmowy do pracowników obiektu oraz straży pożarnej. Jesteśmy dystrybutorem systemów SSP pochodzących od sprawdzonych producentów. Każdy system sygnalizacji pożaru SSP składa się m.in. z: czujek pożarowych wykrywających dym, ROP-ów (ręcznych ostrzegaczy pożarowych – uruchamianych ręcznie przez osobę, która zauważyła zagrożenie), centrali, przycisków sterowania gaszeniem, sygnalizatorów informacyjnych. Systemy sygnalizacji pożaru łączą się z elementami zabudowy przeciwpożarowej i sygnałami dźwiękowymi. Integrują i przekazują sygnały inicjujące uruchomienie zabezpieczeń niezbędnych dla usunięcia niebezpiecznych gazów i dymu, przeprowadzenia sprawnej ewakuacji ludzi, zminimalizowania ryzyka rozprzestrzenienia się ognia, uruchomienia systemów automatycznego gaszenia.

Kompleksowa obsługa w zakresie systemów sygnalizacji pożaru w firmie TMC obejmuje:

  • projektowanie rozwiązań,
  • dostarczanie elementów elektronicznych,
  • montaż,
  • integrację z pozostałymi elementami,
  • sporządzenie dokumentacji systemowej,
  • szkolenie z obsługi,
  • serwis.

Wszystkie wdrażane przez naszą firmę systemy sygnalizacji pożaru posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające spełnianie wszystkich obowiązujących norm oraz przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dlaczego my?

Dzięki własnemu Centrum Monitorowania Technicznego w firmie TMC łączymy systemy mechaniczne z elektronicznymi i stale nadzorujemy ich pracę, uzyskując tym samym wysoką efektywność w obsłudze wszelkich systemów zabezpieczenia technicznego, kontroli dostępu czy ochrony przeciwpożarowej obiektów. Naszymi klientami są inwestorzy prywatni, jak też instytucje finansowe i budżetowe. Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „Polalarm”. Posiadamy też tytuł Rzeczoznawcy Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem. Działamy jako autoryzowany przedstawiciel renomowanych producentów systemów zabezpieczeń, sygnalizacji, monitoringu oraz central telefonicznych. Kompleksowa obsługa obejmująca projektowanie, instalację oraz serwis zapewnia naszym Klientom współpracę na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości oraz zarekomendują najlepsze rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego budynku.

Skontaktuj się z nami