+48 58 7126077
Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

W ramach naszych usług kompleksowych wykonujemy instalacje odgromowe w obiektach mieszkalnych, usługowych, biurowych. Instalacja odgromowa ma za zadanie odprowadzenie ładunku powstałego z wyładowań atmosferycznych. Najczęstszą porą roku, w której opisane zdarzenia mają miejsce występują wiosną i jesienią. Skutki są bardzo kosztowne w zależności od odległości wyładowań mogą powodować uszkodzenie urządzeń elektrycznych a takze elementów konstrukcyjnych budynku. Kazdorazowo przed wykonaniem instalacji odgromowej nasz dział techniczny dokonuje analizy budynku oraz gleby w wyniku czego przedstawione zostają inwestorowi rozwiązania najlepszego odprowadzenia potencjalnego ładunku.

Realizacja wykonywana jest z zastosowaniem elementów specjalistycznych mających na celu estetyczny i profesjonalny montaż na pokryciu dachowym.

Usługa polega na montażu odpowiednich uziomów, oraz elementów konstrukcyjnych. Na zakończenie wykonywane są pomiary oporności i protokół powykonawczy.

Elementem dodatkowym jest montaż ograniczników przepięć w rozdzielni elektrycznej, które odprowadzają ładunki z sieci energetycznej. Usługa jest odrębnym elementem instalacji wykonywana w istniejących rozdzielniach lub w przypadku nowych instalacji wykonywana standardowo przy uruchomieniu.

Skontaktuj się z nami