+48 58 7126077
Czujniki gazu

Czujniki gazu

W systemach alarmowych można zastosować kilka typów czujników gazu, które mają zastosowanie w domach, obiektach publicznych, pomieszczeniach specjalnych. Czujniki nadzorowane są przez centralę w trybie 24h czyli niezależnie czy system jest załączony w stan czuwania centrala po wykryciu przez czujnik podwyższonego stęzenia gazu uruchomi powiadomienie w sposób ustalony podczas konfiguracji systemu: powiadomienie agencji ochrony, wysłanie SMS do użytkownika, alarm sygnalizatorem zewnętrznym lub wewnętrznym.

Rozróżniamy kilka typów czujników:

Czujnik gazu ziemnego (metan)

Czujka reaguje na przekroczenie progowego stężenia gazu ziemnego w otoczeniu – gaz wykorzystywany np, do zasilania piecy centralnego ogrzewania, itp

Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem.

Szkodliwość.

Zatrucie CO2 ma nieco odmienny charakter od zatruć innymi gazami takimi jak tlenek węgla, siarkowodór czy cyjanowodór. Polega zwykle na połączeniu zagrażającego życiu niedotlenienia(hipoksja) i hiperkapnii, a co za tym idzie powstającej kwasicy oddechowej. Przy znacznej hiperkapnii dochodzi do obrzęku mózgu i porażenia ośrodka oddechowego.

Czujnik gazu LPG (propan-butan)

Czujka reaguje na przekroczenie progowego stężenia gazu propan-butan – gaz wykorzystywany w butlach gazowych np, do zasilania kuchni, pieców centralnego ogrzewania, itp

LPG (skrót od ang. Liquefied Petroleum Gas) (znany jako propan butan), gazol – mieszanina propanu i butanu. Używany jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jest cieczą. Należy do najbardziej wszechstronnych źródeł energii. W przypadku przedostania się do układu oddechowego człowieka wiąże się z hemoglobiną krwinek i hamuje oddychanie tkankowe.

Szkodliwość.

W następstwie długotrwałego oddziaływania na organizm człowieka, stwarza poważne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał.

Z tlenkiem węgla (czadem) możemy się spotkać podczas eksploatacji urządzeń gazowych, w których odbywa się proces spalania gazu przy małej ilości powietrza, a także gdy następuje niezupełne spalenie gazu.

Na skutek niewłaściwego odprowadzania spalin i dymu z urządzeń grzewczych czad może być szczególnie niebezpieczny dla zdrowia, a nawet życia ludzi.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są:

  • bóle i zawroty głowy
  • osłabienie
  • nudności
  • zaburzenia pamięci
  • utrata przytomności
  • śpiączka

Czujnik czadu (tlenku węgla)

Czujka reaguje na przekroczenie progowego stężenia tlenku węgla – gaz wykorzystywany np, do zasilania piecy centralnego ogrzewania, itp

Szkodliwość

Tlenek węgla potocznie: czad, CO – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia. Ma silne własności toksyczne.

Zatrucie tlenkiem węgla (popularnie nazywane zaczadzeniem) jest najczęściej spotykanym zatruciem gazowym. Jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć w wielu krajach.

W Polsce, jak wynika ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej w 2009 r. zmarły 44 osoby i 681 zostało ciężko poszkodowanych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Czad to tlenek węgla. Poza produkcją przemysłową może powstać m.in. w wyniku spalania gazu czy paliw płynnych. W gospodarstwie domowym może powstawać np. w kuchni podczas używania kuchenki gazowej czy innego urządzenia podłączonego do gazu lub łazienki gdzie np. woda ogrzewana jest gazem.

Czad jest bezbarwny, bezwonny i lżejszy od powietrza. Najwięcej zatruć stwierdza się w sezonie zimowym. Jest to prawdopodobnie związane z mniejszą wentylacją pomieszczeń i koniecznością używania urządzeń grzewczych.

Czujnik gazów usypiających (oparów chloroformu)

Czujka reaguje na przekroczenie progowego stężenia oparów – stosowany przez napastników podczas włamania do domów gdzie istnieje prawdopodobieństwo obecności domowników np, w nocy podczas snu powodując głęboki sen i brak możliwości reakcji na hałas

Szkodliwość.

Działa drażniąco na skórę i oczy, szkodliwy przy wchłanianiu przez drogi oddechowe i po połknięciu; w przypadku długotrwałego narażenia lub wysokiego stężenia stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia. Może nastąpić nagła śmierć wskutek zaburzeń rytmu serca i zatrzymania akcji serca lub zatrzymania oddechu. Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (włącznie z wystąpieniem trwałych zmian), wywołuje poczucie senności, nudności, zmniejsza sprawność umysłową, powoduje utratę przytomności. Uszkadza wątrobę i nerki.

Skontaktuj się z nami