+48 58 7126077
Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu

Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu

Prezentujemy Państwu system rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolach.

W skład systemu wchodzą dwa czytniki do rejestracji wejścia i wyjścia bibi-R33 z kolorowymi szyldami, które umieszczone są po obu stronach drzwi wejściowych do przedszkola rejestrujące wejście i wyjście z budynku.

Dodatkowo do obsługi czytników montowany kontroler K-12w miejscu niedostępnym mogący sterować zaczepem elektromagnetycznym w drzwiach wejściowych.

Interfejs służy do połączenia kontrolera z komputerem i możliwość wprowadzania zmian w systemie, odczytu zdarzeń, itp.

Zasilacz 12V z podtrzymaniem akumulatora 7Ah. System zasilany z zasilacza w przypadku awarii prądu automatyczne przejście na zasilanie z akumulatora. Czas podtrzymania do 6 godzin.
Przy wejściu do przedszkola dziecko lub opiekun przykłada kartę dziecka do czytnika wejściowego. Karta podczas pobytu dziecka powinna być przechowywana w szafce dziecka w przedszkolu. Po zakończeniu zajęć opiekun (rodzic) odbierający dziecko przy wyjściu z przedszkola przykłada kartę (breloczek) dziecka do czytnika wyjściowego.

Opis systemu.
Czas pracy przedszkola został podzielony na 5 podokresów o definiowanym czasie trwania. W systemie można definiować dowolną liczbę abonamentów. W każdym z nich definiować można opłaty za zarejestrowane przybywanie dziecka w każdym podokresie.
Dodatkowo do każdego abonamentu możemy zdefiniować opłatę stałą oraz wprowadzić zniżkę na zajęcia dodatkowe, dzięki czemu oprócz standardowej oferty przedszkola mogą wprowadzić np. ofertę zniżkową za każde kolejne dziecko; np. 20% taniej. lub np. abonament, w którym za określoną z góry opłatę stałą rodzic nie musi płacić za przebywanie dziecka na zajęciach fakultatywnych i na świetlicy.
Oprócz abonamentów w programie definiujemy stawkę żywieniową, która wyszczególnia liczbę oraz stawkę dzienną za posiłki. Dodatkowo definiujemy także płatne zajęcia dodatkowe wraz ze stawką miesięczną.
Dla każdego dziecka definiujemy jeden abonament i jedną stawkę żywieniową oraz listę zajęć dodatkowych zadeklarowanych przez rodziców.
Dodatkowo można do każdego dziecka przypisać listę osób uprawnionych do jego odbioru.
Program pozwala na definiowanie następujących raportów:

 

  • Miesięczne raporty indywidualny dziecka wraz z rozliczeniem finansowym.
  • Dzienne raporty obecności dzieci dla poszczególnej grupy lub całego przedszkola.
  • Dzienne raporty obecnych dzieci zapisanych na poszczególne posiłki oraz zajęcia dodatkowe.
  • Miesięczne raporty grupowe dla poszczególnej grupy lub całego przedszkola wraz z zestawieniem finansowym.
  • Każdy raport oprócz wyświetlania w programie można wyeksportować w formacie CSV lub PDF, oraz udostępnić rodzicom dostęp do raportów indywidualnych ich dziecka przez serwer WWW (opcja dodatkowa).
  • Postawowe oprogramowanie bibi systemu umożliwia dodatkowo ewidencję czasu pracy pracowników przedszkola oraz zarządzanie systemem kontroli dostępu w przedszkolu (jeżeli taki został zainstalowany).
  • Program oferuje także rozbudowane funkcje pomocy, także przez internet za pomoca programu TeamViewer.

Opcje dodatkowe.
Oprócz zestawu podstawowego można dodatkowo zastosować wyświetlacz zegara bibi-W10 pokazujący aktualny czas w systemie. Może on pełnić funkcję zegara czasu rzeczywistego w przedszkolu.

Czytnik nabiurkowy ułatwiający wprowadzanie kart, w przypadku braku karty wprowadzane są bezpośrednio z czytnika wejściowego lub wyjściowego.

Podgląd raportu z rejestracjami pobytu dziecka przez przeglądarkę www.  Funkcja podglądu przez przegladarkę internetową umożliwia rodzicom z domowego komputera wgląd w rejestr pobytu ich dzieci w przedszkolu. Tym samym ułatwia rozliczanie się za pobyt dziecka w przedszkolu.

Jeżeli wykorzystuje się funkcję kontroli dostępu systemu (drzwi otwierane są za pomocą rygla elektromagnetycznego) wówczas wskazane, aby opiekunowie byli także wyposażeni w karty (breloczki) zbliżeniowe. Wejścia i wyjścia opiekunów (rodziców) są także rejestrowane przez system.
Rozwiązanie z kontrolą dostępu utrudnia dostęp do przedszkola osobom nieuprawnionym.
System może pracować w trybie on-line. Wówczas wszystkie dane są na bieżąco przekazywane do komputera i wyświetlane na jego ekranie. Może tez pracować w trybie off-line. Wtedy rejestracje wejść i wyjść dzieci z przedszkola zapamiętywane są w pamięci kontrolera bibi-K12 (bufor o pojemności 32000 zdarzeń).

Oprogramowanie zostało specjalnie przygotowane do ewidencji pobytu dzieci w przedszkolu.
Nasza oferta kierowana jest do przedszkoli z województwa pomorskiego. Czas realizacji zlecenia do 7 dni od podpisania umowy. Po montażu i uruchomieniu oferujemy pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Skontaktuj się z nami