+48 58 7126077
Centrum monitorowania

Centrum monitorowania

Oferta na monitorowanie systemu alarmowego za pomocą modułu GPRS/SMS.
Pragniemy zaoferować Państwu monitorowanie systemu alarmowego wraz z powiadomieniem SMS na wskazany numer telefonu komórkowego. Wprowadzamy niespotykaną na rynku możliwość dozoru własnego systemu alarmowego z jednoczesnym monitorowaniem do Centrum Monitorowania Technicznego TMC.
Zasada działania.
Centrala alarmowa podłączona zostaje do modułu GPRS/SMS. W przypadku zaistnienia na obiekcie zdarzenia zostaje wygenerowany sygnał w formacie Contact ID, który po odebraniu przez moduł GPRS/SMS zostaje wygenerowany zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami do użytkownika systemu z konkretnym komunikatem a także do Centrum Monitorowania Technicznego (w skrócie CMT), który ma zadanie sprawować nadzór nad systemami w postaci kontroli poszczególnych stanów systemu:

 • Alarm
 • Awaria
 • Kontrola łączności
 • Inne

Użytkownik otrzymuje następujące sygnały z centrali alarmowej;

 • Alarm z linii dozorowych
 • Awaria zasilania sieci
 • Awaria akumulatora centrali
 • Informacja o dostarczonej przesyłce – w przypadku zainstalowania takiego systemu
 • Informację o zapełnionym zbiorniku nieczystości – w przypadku zainstalowania takiej opcji

W niektórych przypadkach istnieje możliwość zdalnej bezpłatnej obsługi serwisowej w zakresie zmiany konfiguracji centrali alarmowej – konieczność podłączenia do linii telefonicznej i zainstalowana na obiekcie centrali CA64 lub Integra firmy Satel.
Zaletą proponowanego systemu jest jedna umowa na monitorowanie, która zawiera:

Wyjątkowa oferta niespotykana na rynku, kontrola własnego systemu wraz z nadzorem CMT
Stała opłata za monitorowanie, bez względu na ilość wygenerowanych komunikatów SMS – firma TMC nadzoruje stan konta i pokrywa koszty ewentualnych awarii, które mogłyby wygenerować dużą ilość SMS
Bezpieczeństwo – serwis techniczny stacji monitorowania nadzoruje obiekt i w przypadku otrzymania informacji podejmuje stosowne działania
„CMT” nadzoruje poprawną łączność z modułem poprzez kontrole transmisji testowej i w przypadku awarii podejmuje działania i informuje użytkownika
Możliwość wysłania na życzenie klienta wydruku z pracy centrali w pliku PDF na wskazany adres e-mail
Gwarancja podjęcia i usunięcia awarii w ciągu 24 godzin
24 godzinny serwis pod jednym numerem telefonu 0693 168-101 lub infolinia 0801 000-TMC (862)
Gwarancja obsługi konserwacyjnej raz na 12 miesięcy – w przypadku podpisania umowy druga konserwacja po 6 miesiącach od uruchomienia gratis
Zniżka 10% na usługi serwisowe
Karta SIM jest własnością TMC – użytkownik nie musi podpisywać kolejnych umów z operatorem GSM, bądź kontrolować stanu konta na kartach prepeid
Możliwość podłączenia do każdej centrali alarmowej
Jednorazowy koszt uruchomienia systemu
Stworzenie dokumentacji technicznej obiektu i przekazanie jej użytkownikowi systemu wraz z książka konserwacji, w której dokonywane są wpisy przy każdorazowym serwisie

Budowa urządzenia:

 • Kodowana transmisja zdarzeń przesyłanych w technologii GPRS.
 • Powiadamianie przy pomocy wiadomości SMS o 32 wybranych zdarzeniach.
 • Okresowe transmisje testowe w celu kontroli poprawnego działania konwertera do stacji monitorujących.
 • Możliwość wyzwalania dodatkowych transmisji testowych.
 • Wskaźnik poziomu sygnału GSM odbieranego przez telefon SIM300DZ oraz wskaźnik  problemów związanych z logowaniem do sieci GSM.
 • Wyjście sygnalizujące problem z zalogowaniem się do sieci GSM.
 • Zasilanie napięciem stałym 12 V (±15%).

Zakres usługi konserwacji:

 • Kontrola zasilania podstawowego i awaryjnego
 • Kontrola działania każdego czujnika alarmowego
 • Czyszczenie czujników alarmowych, klawiatur i sygnalizatorów – jeżeli istnieje konieczność
 • Wywołanie alarmu z każdego czujnika w systemie
 • Sprawdzenie poprawności wysyłania sygnałów do stacji monitorowania, SMS i inne
 • Sprawdzenie aktualnych użytkowników systemu
 • Zmiany konfiguracyjne na życzenie klienta
 • Uzupełnienie książki konserwacji po wykonanym przeglądzie
 • W przypadku wymiany uszkodzonych urządzeń koszt robocizny wliczony jest w usługę konserwacji

Gwarancje i bezpieczeństwo.
Firma i pracownicy wykonujący usługi serwisowe posiadają

 • licencje pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia
 • własne grupy serwisowe
 • 15 letnie doświadczenie
 • Autoryzacja TECHOM w zakresie instalacji, serwisu, konserwacji i projektowania systemów alarmowych w klasie SA4
 • Koncesja MSWiA w zakresie technicznej ochrony osób i mienia
 • Rzeczoznawca systemów zabezpieczeń osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Własna stacja monitorowania alarmów wszystkimi torami komunikacji
 • Aplikacja Stam-View do podglądu stanu obiektu przez użytkownika przez przeglądarkę www – nowość
 • Całodobowa obsługa serwisowa
 • Użytkownik otrzymuje kontakt do kierownika CMT, który sprawuje nadzór nad grupami serwisowymi
 • Obsługa 5 dwuosobowych grup serwisowych
 • Obsługa zintegrowanego systemu obsługi obiektu Projekt 24

Koszty związane z wdrożeniem systemu.
Jednorazowy koszt aktywacji związany z montażem i uruchomieniem modułu GPRS/SMS – 399,00 zł netto.
Miesięczny abonament z pulą SMS dla zdarzeń alarmowych i awaryjnych dla jednego użytkownika – 30,00 zł netto. Monitorowanie z interwencją grup patrolowych – 50,00 zł netto z pakietem SMS – informacja o alarmach, również na telefon komórkowy użytkownika!!!
Dodatkowo w skład abonamentu wchodzi:

 • Wysyłanie SMS z centrali alarmowej o alarmach i awariach bez względu na ewentualne awarie i generowanie większej ilości SMS
 • Możliwość otrzymania wydruku ze stacji monitorowania GPRS w formacie PDF – na życzenie – bezpłatny dostęp do aplikacji Stam-View, która umożliwia dostęp do podglądu zdarzeń przez www, smartfon, tablet
 • Całodobowa obsługa kierownika działu CMT
 • Bezabonamentowa obsługa zintegrowanego systemu obsługi obiektu Projekt 24
 • W przypadku włączenia drugiego numeru komórkowego koszt zwiększony o 10,00 zł netto
 • Wykonanie konserwacji raz w roku w cenie 100,00 zł netto za usługę i druga po 6 miesiącach od uruchomienia gratis
 • 10% zniżki na usługi serwisow

Licząc na owocna współpracę polecamy Państwu swoje usługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i łączności obiektów.

Skontaktuj się z nami