+48 58 7126077
Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Jako firma wspierająca działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, z chęcią wychodzimy naprzeciw nowym regulacjom, które wynikają z wdrożenia dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

„16 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, przedłożone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz poprawa charakterystyki energetycznej budynków jest podstawowym celem ustawy. Efektem proponowanych regulacji ma być ograniczenie zużycia energii w budynkach, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój nowoczesnych technologii w budownictwie i instalacjach z nim związanych.

Chodzi o osiągnięcie znaczących oszczędności w sektorze budownictwa, który jest jednym z najbardziej energochłonnych. Zgodnie z założeniami, ma być ustanowiony obowiązek wykonania i przekazywania świadectwa charakterystyki energetycznej (lub jego kopii) nowego budynku tylko w przypadku, gdy taki budynek jest wznoszony i sprzedawany nowemu nabywcy (lub wynajmowany).” Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Nasz udział w powyższych przedsięwzięciach polega na wprowadzeniu nowej usługi jaką jest sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynków. Nasza oferta staje się bardziej kompleksowa zapewniając Państwu wygodę, oszczędność czasu, gwarancję dobrej ceny i jakości.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument, na którym przedstawione jest zużycie energii związanej z ogrzewaniem, wentylacją i chłodzeniem, przygotowaniem ciepłej wody oraz oświetleniem wbudowanym.

Zużycie określa się na podstawie stałych, obiektywnych cech obiektu budowlanego, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii.

Certyfikacja ma na celu obniżenie kosztów eksploatacji budynku, pozwala wskazać gdzie traci się najwięcej energii i jak temu zapobiec. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię będą miały większą wartość na rynku niż te, których efektywność użytkowania energii jest niska.

Budynki, dla których obecnie obowiązkowo sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej:

•    budynki oddawane do użytku

•    budynki podlegające zbyciu lub wynajmowi

•    budynki, dla których w wyniku przebudowy lub remontu zmieniła  się charakterystyka energetyczna

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku ważne jest przez 10 lat o ile przez ten czas nie zostały dokonane żadne zmiany wpływające na charakterystykę energetyczną. Wykonać świadectwo może tylko osoba uprawiona, listę osób można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Skontaktuj się z nami