+48 58 7126077
Ośrodki jeździeckie i turystyczne

Ośrodki jeździeckie i turystyczne

Podczas budowy stajni często zapominamy o elementach technicznych, które z pozoru wydają się zbyt drogie do naszego „zwykłego” budynku gospodarczego. Podczas dotychczasowych instalacji większość inwestorów omija ten temat szerokim łukiem z twierdzeniem, że proponowane rozwiązania są zbyteczne dla zwykłego śmiertelnika i jego inwentarza. Owszem, zawsze należy rozważyć aspekt finansowy, ale również ważnym elementem jest zastosowanie praktyczne. Przedstawiamy kilka rozwiązań automatyki, które sprawdziły się w naszych inwestycjach i mogą być z powodzeniem stosowane w życiu codziennym.

Poniższe propozycje pochodzą częściowo z naszych realizacji lub z projektów. W przypadku nietypowych rozwiązań służymy poradą. Wszystkie systemy projektujemy, wykonujemy a także serwisujemy na terenie całego kraju.

Z wielu naszych inwestycji są również wykonane w ośrodkach jeździeckich, o których pisaliśmy na łamach naszej strony.

Nasza realizacja: Monitoring w koniowozie oparto na 3 kamerach – wewnątrz pojazdu oraz w doczepianej zewnętrznej przyczepie. Kierowca ma pełny wgląd we wszystko co znajduje się za jego plecami. Zbudowany system umożliwia jego dalsza rozbudowę więc liczymy na kolejne punkty kamerowe, które zwiększą bezpieczeństwo ośrodka.

Szambo – zbiornik na nieczystości.

Nasza realizacja: Często zdarza się, że w przypadku niewielkich gospodarstw konnych zbiornik na nieczystości jest typu zamkniętego i należy go co określony czas opróżniać. Rodzi sie więc pytanie jak często, a jak zapomnę sprawdzić, kolejny miesięczny obowiązek. Naszym rozwiązaniem tego „nieprzyjemnego” problemu jest system powiadamiania o zapełnieniu zbiornika. Zamontowany wewnątrz czujnik podłączony do systemu automatyki uruchamia powiadomienie w przypadku podniesienia się poziomu w zbiorniku do wysokości około 80% pojemności. Powiadomienie jest generowane na telefon komórkowy do jednego lub kilku odbiorców. Można również wprowadzić numer komórkowy do firmy, która opróżnia zbiorniki. Badanie poziomu można również przełożyć na zbiornik wody deszczowej, załóżmy, że posiadamy studnie szczelne lub nasza studnia nie jest w stanie odebrać dużej ilości wody deszczowej wówczas podczas ulewy nastąpi jej przepełnienie. Zastosowanie w systemie dodatkowo pompy umożliwi w porę wypompowanie nadmiaru wody i możliwość odbioru kolejnych partii, które spływają z naszego terenu.

Sterowanie grzejnikiem elektrycznym.

Nasza realizacja: System został zbudowany na potrzeby budynku stajni gdzie najważniejszą sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przy jednoczesnym uwzględnieniu kosztów utrzymania. Biorąc pod uwagę możliwość załączenia ogrzewania i pozostawienia na czas kilkunastu godzin lub kilku dni koszty związane z energią elektryczną znacznie wpłynęłyby na utrzymanie budynku. W pomieszczeniu np. siodlarni gdzie najczęściej suszymy elementy jeździeckie znajduje się grzejnik drabinkowy z zasilaniem elektrycznym z termostatem. Grzejnik podłączony jest do niezależnego gniazda sieciowego z oddzielnym obwodem do rozdzielni głównej. Dodatkowo zamontowany jest włącznik chwilowy. W rozdzielni głównej układ podłączono do przekaźnika czasowego, który zasilany jest napięciem 230V.

W normalnym użytkowaniu wciskamy przycisk chwilowy załączając na zaprogramowany czas zasilanie grzejnika. Dodatkową funkcją jest możliwość załączenia na stałe grzejnika poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku chwilowego. Wyłączenie następuje po kolejnym wciśnięciu. Przy podłączeniu do systemu centralnego w przypadku załączenia czuwania systemu z manipulatora przy wyjściu następuje automatyczne odłączenie zasilania w obwodach grzewczych likwidując zagrożenie pożarowe.

Nagłośnienie.

W stajni zawsze oczekujemy, aby panował specyficzny klimat spokoju i rozluźnienia. Po codziennym dniu pracy gdzie w dzisiejszej dobie straciliśmy poczucie czasu i rzeczywistości, dodatkowym atutem byłaby odpowiednia muzyka wprowadzająca nas w harmonię i rozluźnienie. W naszym rozwiązaniu zastosowano zwykły odbiornik radiowy z możliwością odtwarzania plików mp3. Głośniki można rozmieścić w korytarzu, pomieszczeniu wypoczynkowym jak również na zewnątrz ośrodka. Do najważniejszym atutów takiego rozwiązania jest przede wszystkim niezależny poziom głośności w każdej grupie głośników a także możliwość podłączenia wybranych pomieszczeń.

Rolety zewnętrzne – rozwiązanie z naszej inwestycji.
Nasza realizacja: Pomysł powstał z potrzeby, z jednej strony pozostawiania drzwi drewnianych stajni otwartych na cały dzień, aby zapewnić odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza przy zapewnieniu zabezpieczenia uniemożliwiającego dostęp osób postronnych do pomieszczeń stajni, w której brak jest obsługi z drugiej strony ze względów bezpieczeństwa. Forma mechaniczna – rolety zaprojektowano w stylu otwartym – kratka. Zaprojektowano 2 rolety zamontowane w wewnętrznej części stajni przy drzwiach na obydwu ścianach budynku. Drzwi frontowe wejściowe główne aluminiowe blokowane przez elektrozaczep sterowane kontrolą dostępu. Sterowanie rolet odbywa się ze sterownika rolet wspomaganego dodatkowo z centrali głównej systemu połączonej z systemem automatyki. Sterowanie może odbywać się z pilota jak również w przypadku pożaru następuję automatyczne otwarcie rolet umożliwiając drogę ewakuacji.

Sterowanie okien dachowych na poddaszu.

Nasza realizacja: Pomysł powstał z potrzeby zapewnienia lepszej wentylacji i cyrkulacji powietrza dla składowanej słomy i siana na poddaszu.  W oknach zaprojektowano siłowniki zasilane napięciem stałym 24V przewodem 2×1,5mm. Z uwagi na prąd około 0,4A do każdego siłownika doprowadzono oddzielny przewód od sterownika znajdującego się na poziomie poddasza.

Sposób sterowania:

 • Automatycznie przy wyłączeniu czuwania otwieranie okien dachowych
 • Automatycznie przy załączaniu czuwania zamykanie okien dachowych
 • Zdalnie za pomocą pilota – przy użyciu wspólnego z roletami parter i oknami w boksach parter
 • Ręcznie przy użyciu łącznika dwupozycyjnego zamontowanego na poddaszu
 • Zdalnie z poziomu manipulatora systemowego funkcją sterowanie – okna dachowe
 • Zdalnie z poziomu manipulatora za pomocą strzałek góra i dół
 • Opcja – załączanie z poziomu timera – względem czasu lub względem oświetlenia zewnętrznego – zmierzch

Wyłącznik główny prądu.

Zastosowanie awaryjnego głównego wyłącznika pożarowego prądu, który powinien być umieszczony w korytarzu wejściowym przy drzwiach głównych umożliwi odłączenie zasilania budynku w przypadku zagrożenia. Przycisk zabezpieczony szybką, aby uruchomić należy zbić szybkę. Uruchomienie wyłącznika głównego prądu wyłączającego wszystkie obwody może odbywać się w przypadku:

Zbicia szybki i uruchomienia przycisku awaryjnego głównego
Przy użyciu przycisku ręcznego pożarowego znajdującego się w korytarzu głównym stajni na parterze po dwóch stronach budynku
Przy użyciu przycisku ręcznego pożarowego znajdującego się na poddaszu w miejscu składowania siana
W przypadku zadziałania alarmu pożarowego z czujników pożarowych – centrala systemowa podaje sygnał do wyłączenia prądu
W przypadku zadziałania wyłącznika głównego o odłączenia napięcia od całości obwodu elektrycznego zostaje automatycznie włączone oświetlenie awaryjne wskazujące wyjście ewakuacyjne.

Sterowanie okien w boksach.

Nasze realizacja: W boksach zastosowano okna aluminiowe o wymiarach 1000x1500mm jako uchylne do wewnątrz z zawiasami w dolnej części ościeżnicy. W części górnej zostosowano siłownik elektryczny zasilany napięciem 230V. Zdecydowano na takie rozwiązanie z uwagi na brak konieczności stosowania dodatkowego zasilacza na 24V. Przewody zasilające będą zakryte, więc nie będzie niebezpieczeństwa porażenia prądem, gdyby zostały przegryzione, dodatkowo napięcie będzie obecne w instalacji tylko w momencie zamykania lub otwierania.

Potrzeba takiego rozwiązania powstała, aby zapewnić możliwie najlepszą wentylację pomieszczeń a także a może przede wszystkich dlatego, że okna umieszczone są na wysokości 1600mm od ziemi gdzie klamka do otwierania jeszcze wyżej na 2600mm. W praktyce raz otwarte okno na wiosnę zamykane byłoby późną jesienią przy użyciu drabiny.

Sterowanie odbywa się w następujących opcjach:

 • automatyczne otwieranie przy wyłączeniu czuwania
 • automatyczne zamykanie przy załaczeniu czuwania
 • opcja sterowania względem timera (czasu)
 • niezależność wobec opadów deszczu – okna poza zasięgiem wody – brak konieczności stosowania zależności wobec czujnika opadów
 • sterowanie z poziomu manipulatora systemu – sterowanie  – okna boksy
 • sterowanie za pomocą manipulatora systemu – strzałkami lewa i prawa
 • sterowanie z pilota wspólnego dla systemu sterowania roletami i oknami dachowymi

Automatyczne zamknięcie okien w przypadku alarmu pożarowego – odcięcie dopływu powietrza.

Sterowanie wentylatorem nawiewnym.

Nasza realizacja: W stajni zaprojektowano dwa wywiewy, które umieszczono na środku korytarza symetrycznie oddalone od siebie. Z uwagi na możliwość hałasu podczas jego pracy dodatkowo zaprojektowano regulator obrotów wentylatorów, który zamontowano w korytarzu głównym.

Zasada działania.

Wentylator  włącza się automatycznie, sterowanie z centrali systemu w następujących momentach:

 • podczas załączenia czuwania – gdy nikogo nie ma w stajni centrala załącza system wentylacji na określony czas
 • według timera – w centrali ustalono godziny załaczenia i wyłączenia pracy wentylatora
 • z poziomu manipulatora – w dowolnym momencie możliwość załączenia systemu wentylacji za pomocą manipulatora systemu
 • Regulator obrotów  umożliwia zmianę obrotów wentylatorów a tym samym zmniejszy poziom hałasu, który jest nieodłączny przy jego pracy

Sterowanie elektryzatorem.

Nasza realizacja: Elektryzator sieciowy przeznaczony jest do zasilania elektrycznego ogrodzenia grodzącego kwatery, na których pasą się konie.

Montaż urządzenia przewidziano w pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy na ścianie. Zasilanie 230V doprowadzono będzie bezpośrednio z rozdzielni głównej przewodem 3×1,5mm. Gniazdo umieszczono na wysokości 180cm nad ziemią w bliskim sąsiedztwie elektryzatora. Urządzenie na stałe podłączone do gniazda sterowane z centrali głównej systemu.

Możliwości sterowania:

 • z manipulatora systemu znajdującego się w pomieszczeniu stajni jak również z pomieszczenia mieszkalnego
 • możliwość załączania na stałe poprzez wpisanie kodu i wybrania funkcji „pastuch”
 • możliwość załączania czasowego z manipulatora na okres ustalony np. 3 godziny
 • sygnalizacja załączonego pastucha:
 • dioda świecąca w korytarzu głównym stajni
 • sygnalizacja świetlna pulsująca na zewnątrz stajni widoczna od strony padoków
 • elektryzator wyłączony z obwodu wyłączania zasilania podczas załaczonego czuwania stajni

Elementem wykonawczym jest przekaźnik bistabilny zamontowany w rozdzielni głównej na szynie „S” wysterowany z modułu przekaźnika z centrali systemu.

Skontaktuj się z nami