+48 58 7126077
Monitorowanie i powiadamianie za pomocą modułu GSM4

Monitorowanie i powiadamianie za pomocą modułu GSM4

System alarmowy ma za zadanie wykryć próbę włamania i skutecznie uruchomić na określony czas alarm akustyczno-optyczny za pomocą sygnalizatora zewnętrznego i wewnętrznego. Jednak właściciel nie będzie w żaden sposób elektronicznie powiadomiony o zdarzeniu, jeżeli centrala alarmowa nie zostanie fizycznie podłączona do linii telefonicznej, sieci Ethernet lub GSM – żaden komunikat nie zostanie wygenerowany.

Rozwiązaniem może okazać się zamontowanie modułu GSM, który umożliwia wysyłanie komunikatów SMS do wybranych użytkowników z informacją o zdarzeniu w obiekcie. Przy prawidłowo skonfigurowanym systemie można wygenerować od 32 komunikatów (Integra 32) do 64 (Integra 64 i 128) o alarmach z każdego czujnika indywidualnie, informacje o awariach zasilania sieci 230V, awariach akumulatora a także załączenia i wyłączenia czuwania, jeżeli właściciel chce być powiadamiany o takich zdarzeniach. Może być to pomocne w przypadku, gdy system zainstalowany został jeszcze podczas budującego się obiektu gdzie pracuje jeszcze grupa budowlana kontrolując w ten sposób prace itp. Dodatkowo moduł wysyła komunikaty CLIP, bez kosztowo o prawidłowej łączności. Dodatkowym atutem jest możliwość monitorowania domu przez naszą stację monitorowania technicznego za pomocą komunikatów SMS lub poprzez GPRS. Taka kontrola w okresie gwarancji zwiększa bezpieczeństwo prawidłowej pracy systemu a w razie uszkodzenia umożliwia szybką reakcję i naprawę. W okresie gwarancji usługa jest bezpłatna. Dodatkowym atutem modułu jest możliwość podłączenia typowego aparatu telefonicznego do gniazda w module lub możliwość wyprowadzenia do gniazda w mieszkaniu i używanie telefonu jako typowego. Połączenia będą rozliczane identycznie jak w przypadku telefonu komórkowego. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest możliwość połączenia się z centralą za pomocą modułu używając programu klienta GUARD. Zalety programu i połączenia:

 • praca w środowisku Windows 98/ME/2000/XP
 • wizualizacja stanu chronionego obiektu na monitorze komputera
 • bieżące informowanie o sytuacjach alarmowych
 • udostępnienie pamięci zdarzeń centrali alarmowej
 • sygnalizacja alarmu dźwiękowa i na ekranie
 • umożliwienie obsługi systemu z niezależnego manipulatora LCD na ekranie komputera
 • umożliwienie tworzenia i edycji użytkowników systemu i ich uprawnień

Główne cechy urządzenia:

 • symulacja analogowej linii telefonicznej z wykorzystaniem sieci komórkowej
 • konwersja PAGER (DTMF) na SMS
 • wysyłanie transmisji testowej z wykorzystaniem CLIP
 • odbiornik SMS dla stacji monitorującej
 • 4 programowalne wejścia wyzwalające powiadamianie i/lub monitoring GPRS
 • 4 programowane wyjścia wyzwalane za pomocą wejść lub poprzez zdalne komunikaty SMS
 • praca w charakterze modemu zewnętrznego (centrale z serii INTEGRA i centrala CA-64)
 • port RS-232 do programowania modułu i wykorzystania funkcji modemu
 • możliwość podłączenia dodatkowej linii analogowej, w przypadku zaniku napięcia telefonicznego moduł automatycznie zajmuje łącze GSM
 • W przypadku wykorzystania modułu do komunikacji głosowej po podłączeniu jako dodatkowej analogowej linii telefonicznej przełączanie pomiędzy operatorami odbywa się za pomocą klawisza „flash”.
Skontaktuj się z nami