+48 58 7126077
Weryfikacja alarmów Vive

Weryfikacja alarmów Vive

W ostatnim czasie na rynku pojawił się moduł do weryfikacji wizualnej alarmów pod nazwą „Viver” produkcji polskiej firmy Satel. Moduł umożliwia przy współpracy ze stacją monitorowania alarmów STAM-2 odbieranie po sieci TCP/IP i przechowywanie zdarzeń zarejestrowanych z kamer z każdego obiektu. Moduł posiada 4 wejścia dla kamer pracujących w trybie PAL, 4 wejścia uruchamiające nagrywanie oraz 4 wejścia blokujące możliwość podglądu on-line przez operatora stacji.

Zasada działania.

Do 4 wejść podłączamy kamery z najważniejszych punktów w obiekcie. Z wyjść centrali alarmowej podłączone
są sygnały wyzwalające sekwencję nagrywania z poszczególnych stref. Można w taki sposób uruchomić nagrywanie
obrazów poklatkowych np. dla następujących zdarzeń:

  • Kamera rejestrująca wjazd do obiektu uruchamiana w przypadku uruchomienia alarmu włamaniowego z bramki wejściowej lub wjazdowej
  • Kamera ogród – uruchamiana przez alarm włamaniowy zewnętrzny
  • Inne według specyfiki obiektu

Oczywiście konfiguracja zdarzeń jest dowolna i możliwa do zmian w konfiguracji w każdej chwili przez TCP/IP.
Moduł umożliwia wysyłanie klatek z kamer zarejestrowanych przed i po zdarzeniu. W fazie konfiguracji ustala się ile klatek przed i oddzielnie po wyzwoleniu wejścia alarmowego ma być wysłanych na stacje monitorowania. W przypadku wystąpienia alarmu obraz zarejestrowany zostanie przed uruchomieniem sygnału wyzwalającego. Dodatkowo operator ma możliwość podglądu on-line z danej kamery w przypadku wystąpienia alarmu. Czas ten jest również ustalany podczas konfiguracji. Przesłane informacje pozwolą operatorowi na dokładne określenie przyczyny alarmu i podjęcie działań w przypadku włamania – możliwość przekazania bezpośredniej informacji do służb ochrony o ilości napastników i znakach szczególnych – kolor ubioru, czapka, kurtka itp.
Zapisane obrazy w postaci klatek JPG można momentalnie przesłać do odpowiednich służb jak również do właściciela obiektu. Obrazy mogą być przesłane do właściciela obiektu w celu wewnętrznej weryfikacji.
Zastosowanie systemu umożliwia szerokie zastosowanie i wykorzystanie. Na życzenie istnieje możliwość przesłania obrazu do nadzorcy w celu dalszej weryfikacji.

Skontaktuj się z nami